Ons geloof

Gereformeerd Vrijgemaakt

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt worden gevormd door ca. 270 kerkelijke gemeenten in een bepaalde plaats of regio, verspreid over Nederland en daarbuiten.

Verbondenheid

Zij weten zich met elkaar verbonden door het geloof in God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn heilige Geest. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen. Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in onze belijdenissen. Verder hebben we deze verbondenheid vorm gegeven in kerkordelijke afspraken. Zij functioneert in tal van onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten.

Omgang

Geloven is meer dan de overtuiging dat God zich bekend maakt in de bijbel. Essentieel voor het geloof is de liefde voor God en het vertrouwen, dat Hij als onze Vader in de hemel zijn weg gaat met zijn kinderen op aarde. Als leden van de kerkgemeenschap een gezamenlijke relatie met God en zo ook met elkaar. In de gemeenten helpen en stimuleren we elkaar in een levende verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

Eerbied

We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die enthousiast maakt om er naar te leven.

Kerk en maatschappij

De GKv is een levende gemeenschap. Dat blijkt onder meer uit het werk dat de deputaatschappen doen. Daarnaast zijn veel leden van de kerken actief in politieke en maatschappelijke organisaties op allerlei gebieden.

 

Avondmaal

Het Avondmaal is een symbolische maaltijd in de kerk. Brood en wijn zijn tekens van het lichaam en het bloed van Jezus Christus. We denken op dat moment aan de Here Jezus. Hij stierf aan het kruis. Daarmee betaalde Hij de straf die mensen verdiend hadden. Mensen doen verkeerde dingen, maar Jezus wil de straf voor hen dragen, Hij houdt van mensen. Aan deze maaltijd doen gemeenteleden mee en gasten die zich van tevoren hebben gemeld. Wilt u ook deelnemen, laat dat dan van te voren weten aan de kerkenraad. 
Doop


Het water van de doop staat symbool voor de vergeving van zonden. Net zoals het water je schoonwast, wast God ons hart schoon. Zo wil God laten zien dat we voor Hem vrij van schulden zijn. Want Christus heeft voor ons betaald. Je hoort bij Hem in dit leven, maar ook na je dood leef je bij Hem verder. Pasgeboren kinderen worden gedoopt als teken dat ze door Jezus een kind van God zijn. Ook mensen die later tot geloof komen worden gedoopt als teken van hun nieuwe leven.