Gemeente

De Gereformeerde Kerk te Leusden is een gemeente van ongeveer 850 leden. De gemeente is verdeeld in 24 kringen en heeft twee predikanten.

Doel van het gemeente-zijn is Christus Jezus als onze Verlosser te belijden en elkaar als gemeenteleden op te bouwen en te helpen. Bij deze God kun je niet in je eentje horen, Hij brengt mensen bij elkaar! Daarom worden er binnen de gemeente allerlei activiteiten georganiseerd. Veel van deze activiteiten hebben te maken met ons geloofsleven en de versterking van de onderlinge band. Daarnaast worden er ook verschillende activiteiten voor ontspanning en gezelligheid georganiseerd.

De Koningshof

Dit is de naam van het gebouw waar de meeste activiteiten plaatsvinden. De naam geeft de bijzondere relatie aan die er is met de Koning van de kerk: Jezus Christus. In De Koningshof is Zijn Woord wet. Mensen komen er graag en hebben oog voor elkaar. Ook weten bezoekers de weg naar De Koning te vinden. De Koningshof is een burcht die veiligheid biedt, maar ook toegankelijk is.

 

Volwassenen

Naast belijdende leden met de volle rechten en plichten van het lidmaatschap kent De Koningshof ook het gastlidmaatschap.

 

Gastlidmaatschap

Soms is er sprake van een ‘steeds wisselend verblijf’ van een lid, tussen onze gemeente en een andere. Veel voorkomend is het voortdurend pendelen tussen studieplaats en ouderlijk huis. Maar ook in andere gevallen kan een zogenaamd verblijfsattest worden aangevraagd voor één van beide gemeenten. In die gemeente wordt men dan gastlid, in de andere gemeente is men dan ‘gewoon’ lid.

Onderling dienstbetoon

De gemeente is onverdeeld in kringen. Binnen de kringen worden diverse activiteiten georganiseerd en wordt op elkaar toegezien. Ook helpen de gemeenteleden elkaar onderling met praktische zaken.

Huisbezoeken

De pastorale bearbeiding van de gemeente gebeurt onder andere door middel van het afleggen van huisbezoek door de leden van de kerkenraad. Ieder lid van de kerkenraad heeft een eigen (deel van de) gemeente waarop hij zijn aandacht richt. In De Bazuin vindt u de verdeling van kringen onder de ouderlingen en diakenen.

Koffie-inloopochtend

Iedere donderdagochtend is er in De Koningshof van 10 tot 12 uur een koffie-inloopochtend. Heeft u zin in een kopje koffie en een gesprek? Loop dan eens vrijblijvend binnen. U zult gastvrij worden ontvangen! Zie ook onder meer info onder het kopje 'Activiteiten'