Groene Kerk

Duurzaamheid en "Groene Kerk"

Als gemeente zijn wij een Groene Kerk. Samen met 400 andere kerken en moskeeën in Nederland zijn we aangesloten bij www.groenekerken.nl, een initiatief van TEAR en Kerk in Actie. Stap voor stap zijn we op weg naar meer duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en vergroening in de gemeente. In de kerk, maar ook thuis.

“Vanuit een Bijbels wereldbeeld kunnen christenen hun liefde en zorg tonen voor alles wat God geschapen heeft. Zorg voor de schepping heeft een volwaardige plek in het christelijk discipelschap. We zijn geroepen de afgoden van consumentisme en materialisme te bestrijden. Deze afgoden drijven dieren en planten naar de afgrond, buiten de armen uit en brengen schade toe aan ons geestelijk leven. Ons gebruik van grondstoffen, energie en voedsel. Het moet allemaal worden onderworpen aan de heerschappij van Christus. Christenen zijn geroepen samen met anderen te zoeken naar een levensstijl die getuigt van een duurzame en levensvatbare toekomst van Gods wereld. Zo kunnen christenen de heerschappij van Christus verkondigen. Dan kan heel de schepping hem aanbidden: “Alles wat adem heeft, love de Heer!””

Uit “Lets everything that has breath, praise the Lord!” Dave Bookless. Vertaling Embert Messelink.
 

Visie

Duurzaamheid vormt de groene draad in het beleid van onze diaconie en onze gemeente. We onderscheiden drie vormen: sociale duurzaamheid, economische duurzaamheid en ecologische duurzaamheid. Hierbij staat sociale duurzaamheid voor omgaan met de schepping, het klimaat en goeddoen, recht en gerechtigheid.

Als gemeente besteden we aandacht aan de zorg voor de schepping. Wij laten de wereld een positief geluid horen. Wij zijn een open gemeenschap. Open in onze omgang met God, open naar elkaar en open naar de samenleving. Wij hebben de waarheid niet in pacht, maar geloven dat Gods Geest in ieder van ons werkzaam wil zijn. Dat betekent dat wij elkaar nodig hebben om ons geloof op peil te houden. Samen zijn we een netwerk met Jezus als middelpunt. Het is Zijn kerk.
 

Samenwerken


We werken samen met andere Groene Kerken in Leusden. Denk aan de werkgroep van de Protestantse gemeente Leusden (PgL) maar ook aan de Groene Belevenis. De Parochie (Jozefkerk) wil ook graag meedoen.
Als werkgroep stimuleren we dat de zorg voor Gods wereld het groene hart van ons geloof zijn wordt. Dit doen we via de volgende activiteiten en speerpunten:

 • verduurzamen van het kerkgebouw en de groene ruimte eromheen;
 • organiseren van themadiensten;.
 • duurzaamheid een vaste plek geven in de beleidsplannen van kerk en diaconie;
 • stimuleren dat duurzaamheid verweven is met ons geloofsleven, in de prediking, catechisatie, bijbelstudie verenigingen, jong en oud;
 • delen van duurzaamheidstips;
 • gemeenteleden thuis helpen met duurzaam boodschappen doen, bijvoorbeeld via de workshop “God in de supermarkt”;
 • zorgen dat alle inkopen van en voor het gemeenteleven duurzaam en fairtrade zijn;
 • het prikkelen van het onderwerp duurzaamheid bij de jeugd.

 

Welke stappen hebben we reeds gezet?

Het bordje “Groene kerk” op de kerkmuur is meer dan een etiket. Met andere woorden: er moet wel wat gebeuren! Een kerk mag zich groen noemen als zij met haar leden ieder jaar tenminste één duurzame stap zet. Dit kunnen stappen zijn in de volgende gebieden:
1. Schepping en natuur
2. Geloof en inspiratie
3. Energie en klimaat
4. Omgaan met geld
5. Beleid en aanpak
6. Bewust inkopen doen.

Wij hebben tot nu toe de volgende stappen gezet:

 • In het voorjaar van 2016 hebben we 132 zonnepanelen op het dak geplaatst.
 • Via een beeldscherm in de hal van de kerk is de opgewerkte energie door de zonnepanelen zichtbaar.
 • Naar aanleiding van een onderzoek naar technische bezuinigingen voor verlichting en verwarming kunnen nu alle ruimtes apart verwarmd worden. Dit bespaart energie.
 • De lampen in de verschillende zalen zijn vervangen door energiezuinige LED-lampen.
 • Alle schoonmaakmiddelen die we gebruiken zijn zoveel mogelijk biologisch afbreekbaar.
 • Koffie, thee en avondmaalwijn zijn Fairtrade.
 • Gescheiden afval in de keuken en in de zalen.
 • Na de dienst koffie drinken uit kopjes zonder schoteltje (minder morsen en minder afwas).
 • Regelmatig informatie en tips in ons kerkblad de “Bazuin”.
 • Aandacht vragen voor inzameling oud papier en wijzen op het Repair Café in Leusden “waardeer het en repareer het”.
 • Cursusavonden o.a. met Alfred Slomp “God in de supermarkt”.
 • Discussie avonden met films, o.a. Circulaire economie en circulaire bouw.
 • Samenwerking met andere partijen zoals de werkgroep Protestantse gemeente Leusden (PgL)
 • Activiteiten in de duurzame week in oktober.
 • Bezoeken van de Groene kerken dag 1 x per jaar.