Welkom bij De Koningshof

De Nederlandse Gereformeerde kerk in Leusden

Doel van het gemeente-zijn is Christus Jezus als onze Verlosser te belijden
en elkaar als gemeenteleden op te bouwen en te helpen.

Kerkdiensten
Avondmaal en doop
Gemeente